måndag 29 oktober 2012

Att skynda på tiden


Ett problem med att studera naturen är att det går ganska långsamt. Det är ganska ofta som eleverna inte har det tålamod som krävs för detta och lösningen blir då ofta att genomföra studier som inte berör dessa förlopp. Tyvärr missar man ett viktigt perspektiv inom naturvetenskap nämligen att den ofta inte låter sig mätas och studeras momentant.


Jag har hittat två sätt att med teknikens hjälp delvis gå runt problemet. Det ena är med sk time-lapse-filmer. På YouTube finns massor av snygga exempel och beskrivningar på hur man går till väga. För att göra det enkelt för mig och mina elever har jag låtit dem använda programmet Tilaphos som tar bilder med datorns webbkamera och snabbt och enkelt genererar en film av dem. Tilaphos har fördelen att det är gratis och fungerar med alla webbkameror. Det finns andra sätt att lösa detta på som ger möjlighet till filmer med högra upplösning etc men jag har märkt att detta sätt skapar minst problem.


 Time-lapse-film av sockerärtor


 Time-lapse-film av vårens ankomst


Ett annat sätt som jag har använt är datalogger där man automatiserar mätningen över tid av tex temperatur, eller som bilden nedan visar, syrehalt. I försöket som bilden visar mättes både temperatur och syrehalt. Att utgå från detta resultat bidrar till förståelsen av fotosyntesen.


Försöksuppställning för mätning av syrehalt och temperatur


Jag har märkt att då eleverna får genomföra studier som dessa får de en ökad förståelse för naturliga förlopp och naturvetenskapliga arbetsmetoder. Det skapar också en nyfikenhet inför resultatet som jag inte upplever att de hinner bygga upp vid laborationer som genomförs på en lektion. Eleverna kommer ofta med förbättringsförslag efter genomförandet och även idéer till nya projekt som de vill testa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar