måndag 14 januari 2013

Bortom preventivmedel och könssjukdomar

I och med införandet av GY11 fick temat "sex och samlevnad" en tydlig plats i gymnasieskolan i det centrala innehållet för naturkunskap står:
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
Under arbetet inför GY11 väckte detta en del diskussioner. Personligen så hade jag blandade känslor inför att undervisa om dessa frågor. Ämnet är viktigt och har hanterats på ganska taffligt sätt tidigare så jag var positiv till att det lyftes in i kursplanen för ett ämne men samtidigt så såg jag brister i min egna kompetens. För att bli behörig lärare i naturkunskap så har jag läst biologi och kemi och under min utbildning så berördes dessa frågor aldrig så jag fick till stor del lita på mitt sunda förnuft.

Hur gör man då för att lyckas med undervisningen inom detta område? Frågan är naturligtvis omöjlig att svara på men jag har med min begränsade erfarenhet kommit fram till ett par framgångsfaktorer:

 1. Avdramatisera
  Första gången jag höll kursen var det en ganska grabbig grupp i åk 1 bestående av bara killar och en elev frågade provocerande om vi skulle kolla på porrfilm. Mitt svar var både avdramatiserande och provocerande: "Nej, för det är bara massa knullande och detta handlar om mycket mer".
  När vi sedan kom in på frågor om relationer så var det befriande att tidigt klargöra att alla har relationer som till och från är knaggliga och gemensamt försöka förstå hur föräldrar fungerar och varför de är så jobbiga.
  Att vara öppen, rak och odramatisk har funkat även de andra gångerna jag har haft kursen även om det har varit svårare då det varit grupper med inte bara killar.
 2. Kommunicera
  Jag har alltid inlett avsnittet med att fråga hur de upplev sexualundervisningen i grundskolan. De flesta är missnöjda och det kommer ofta fram att den till stor del fokuserade på preventivmedel och könssjukdomar. Det är viktiga kunskaper men är bara en av delarna i temat. Tyvärr tror jag att många lärare fokuserar på dessa frågor eftersom det är enklast. Att prata om lust och relationer är betydligt svårare och mer krävande av både elever och lärare. Min upplevelse är dock att eleverna visar större intresse och nyfikenhet för just dessa frågor.
  Jag erbjuder alltid eleverna att kommunicera genom flera kanaler. Diskussioner, samtal, redovisningar, återkoppling, frågor etc. sker i alla möjliga former, både muntligt och skriftligt. Jag öppnar alltid en anonym frågelåda där eleverna kan lämna sina frågor och synpunkter. Att öppna för kommunikation på bred front är nödvändigt inom all undervisning men känns extra värdefullt när det gäller frågor som är både personliga och privata.
 3. Referera och hänvisa
  Ett av mina mål med undervisningen är att eleverna ska veta hur de kan komma vidare. Jag ger eleverna uppgifter som kräver att de bekantar sig med rfsu.se och umo.se som är värdefulla digitala resurser. Jag går också igenom vilka andra möjligheter som finns med lokala ungdomsmottagningar och skolhälsovård etc. 
Detta är några av mina tankar och idéer kring sex- och samlevnadsundervisingen på gymnasiet. Sprid, kommentera och diskutera gärna - jag tror att det finns många lärare som liksom jag gärna tar emot och delar med sig av tankar och tips kring detta svåra och viktiga ämne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar