onsdag 4 september 2013

Bakterier i vår omvärld

Hittade ett gammalt utkast till inlägg som det är värt att publicera!

"Bakterier i vår omvärld" var titeln på en inspirationsdag arrangerad av KVA och Skolverket och som hölls på Örebro universitet 8 maj och här är några korta reflektionen från denna dag:
  • Viktigt med inspiration från forskningsfronten. Allt inte applicerbart men lyfter viktiga frågor kring resistens, sjukdomar, metodik, immunförsvar, nyttiga bakterier mm och ger en ingång till att arbeta med dessa frågor
  • Gratis är gott. Förutsättning för de flesta lärare är att kompetensutveckling inom ämnet är gratis och är lätt tillgängligt. Skolor har tyvärr svårt att prioritera ämnesspecifik utbildning utan krutet läggs på sådant som är gemensamt för alla lärare.
  • Forskarna som föreläste poängterar vikten av helhetssyn inom naturvetenskapen för att förstå helheten vilket även examensmålen ger tydliga direktiv om.
  • Mats Hansson (bilden nedan), Skolverkets expert på undervisning i naturvetenskap och teknik påtalade att entreprenöriellt lärande innebär att utveckla elevernas kreativitet, inte att göra dem till företagare.
 Till alla er som inte hade möjlighet att vara men finns filmklipp på UR Samtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar