måndag 10 mars 2014

Karriär vs skolutveckling

I augusti tillträdde jag som förstelärare. Jag fick mer att göra, större ansvar, en fin titel och högre lön. Jag gjorde karriär! Förstelärarreformen hade varit på gång sedan september 2012 då Jan Björklund skrev om det i sitt nyhetsbrev och karriärmöjligheter var något som många efterfrågat och sett som ett sätt att öka attraktiviteten för läraryrket men ändå var det för många oklart vad det innebar. Uppdraget formulerades ganska fritt av Skolverket och huvudmannen gavs stort ansvar. Mitt uppdrag konkretiserades av min chef (skolans rektor) tillsammans med ITG och NTI:s pedagogiska utvecklingschef: Jag leder det operativa arbetet utifrån de moduler som finns på kollegialt.ntitg.se (se även Att som lärare vara elev)

Det är en väldigt intressant och givande resa som kollegiet gått igenom sedan augusti. Jag har under mina snart 10 år som lärare aldrig varit med om att pedagogiska frågor fått så stort och tydligt utrymme. Visst har vi alltid pratat pedagogik men det nya är att vi utmanas i våra föreställningar och personligt valda teorier och det går inte att ducka för frågorna. De framgångsfaktorer som jag har identifierat för denna utveckling är:
  • Tydligt fokus från huvudmannen
  • Organisatoriska förutsättningar för arbetet (schemalagd tid)
  • Tydlighet från rektor
  • Förstelärare som faciliterar processen
Detta skapar tillsammans en tydlighet i att det inte är valbart att som lärare utveckla sin undervisning och att det inte går att genomföra utvecklingen efter egen känsla. Läraryrket är ett lagarbete och om eleverna ska lyckas krävs det att vi arbetar tillsammans och hjälper och utmanar varandra.

För oss har förstelärarformen varit en viktig del i att lyfta professionsutvecklingen och jag är stolt, tacksam, stimulerad och utmanad av att vara en av de första med denna titel. Om man ser uppdraget främst som ett lönetillägg och en kompensation för låg lön så har man missuppfattat reformen grovt och inte förstått vad karriär innebär. Reformen innebär, enligt mig, en möjlighet att genomföra seriös och organiserad skolutveckling som leder till bättre resultat.

2 kommentarer:

  1. Roligt att höra att du har så positiva erfarenheter av reformen! :)

    SvaraRadera
  2. Nu ser jag fram mot nästa steg då vi kommer att tillsätta fler förstelärare och därmed få ökade möjligheter till utveckling.

    SvaraRadera