torsdag 5 juni 2014

Skarpa lägen - note to self

Det råder full aktivitet på skolan just nu. Vi är inne i slutförandet av kurserna inför betygssättning. Aldrig tidigare under läsåret har eleverna varit så mottagliga för feed-back och motiverade att prestera som nu. Så är det varje år och varje år funderar jag över hur jag kan skapa detta skarpa läge som råder nu redan tidigare under kursen.
Den 22 maj var John Hattie och James Nottingham i Örebro och föreläste. En av de saker som fastnade var Hatties jämförelse med repellering. Om man inför ett sådant skarpt läge får frågan om man kan göra den knop som ska fästa repet i selen och vara det som ens liv hänger på då man kliver ut över bergskanten så kommer man att erkänna att man inte har förstått.


I skolan kommer tyvärr ofta elever undan genom att vara tysta och inte erkänna att de inte har förstått tills det ställs på sin spets och det är dags för de summativa betygen. Jag försöker varje år att skapa denna känsla så tidigt som möjligt men det är en svår balansgång då jag hela tiden vill vara uppmuntrande, positiv och visa en tilltro till elevernas förmåga att lära sig och utvecklas. Troligtvis underskattar jag ärligheten och överdriver de uppmuntrande orden vilket får konsekvensen att eleverna blir passiva och tänker att det löser sig på något sätt.

Jag önskar att jag hade en quickfix på detta krux men jag nöjer mig tillsvidare med att lova mig själv att:
  • Synliggöra lärandet i klassrummet mer bla genom kamratrespons och entrence tickets (som exit tickets fast i början av lektionen)
  • Vara tydligare med kunskapskraven
  • Aktivera eleverna mer som ägare av sin lärprocess genom att lägga tid och fokus på den feed-back som de får av mig och andra
En grundförutsättning för att detta ska falla väl ut är att jag lyckas skapa en tilltro bland eleverna till mig som lärare. Hur jag gör det är ett bra uppslag till kommande inlägg. Notera även att ingen av punkterna innebär något nytt utan bara en utökning av det som jag redan gör. Jag tror nämligen, med stöd i måluppfyllelse och utvärderingar, att jag är på rätt väg.

Läxan till er blir att påminna mig om denna text i november. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar