torsdag 18 september 2014

#malyft

I augusti startade vi på IT-Gymnasiet matematiklyftet. Eftersom vi är en organisation med skolor på 11 orter runt om i Sverige har vi kommit fram till en modell där vi samverkar på distans och håller möten med hjälp av Google Hangout. Arbetet startade med en kick-off då vi alla var samlade i Göteborg och fick lära känna varandra och också arbeta tillsammans på plats. Matematiklyftet utgår från en lärportal som finns på https://matematiklyftet.skolverket.se/ och är uppbyggd med moduler baserat på vilken nivå undervisningen sker på (från förskola till vuxenutbildning). Modulerna är lite olika utvecklade och för gymnasiet finns det just nu tre moduler:
  • Undervisa matematik utifrån problemlösning
  • Undervisa matematik utifrån förmågorna
  • Bedömning för lärande och undervisning i matematik
IT-Gymnasiet har efter att ha undersökt nuläget beslutat att vi ska börja med "Undervisa matematik utifrån förmågorna". Modulerna är indelade i delar och varje del består av fyra moment (A-D). Moment A är individuell förberedelse, Moment B Kollegialt arbete, Moment C Aktivitet och Moment D Gemensam uppföljning. I vårt upplägg hinner vi med en del på två veckor då vi har ett tvåtimmarspass i veckan för arbete.

Jag hade väldigt höga förväntningar på matematiklyftet eftersom jag hört mycket gott om det och har positiva erfarenheter av upplägget där man integrerar det professionella lärandet i den dagliga verksamheten. Hittills är jag nöjd. Det är ett krux att komma in tankarna att det är min egna undervisning som jag ska granska och utveckla och inte bedöma elevernas förmågor. Att på detta strukturerade sätt få hjälp i denna utveckling gläder mig mycket. Alla lärare strävar hela tiden efter att bli bättre och man blir bättre genom att praktisera men man får betydligt större fart i sin utveckling om det sker strukturerat på detta sätt. Jag har tvingats in i ett ännu mer reflekterande arbetssätt än tidigare och löftet jag gav i inlägget LÅ1314 om att avsluta varje dag med 15 minuters reflektion har fått draghjälp. Reflektionen sker inte alltid i slutet av dagen men det blir av! Arbetssättet med att skriva annoteringar under lektionerna har jag även använt i andra ämnen och det ger resultat. Jag vill påstå att jag efter fyra veckors matematiklyft redan har blivit mer professionell.

Avslutningsvis vill jag dela med mig av två av de uppgifter som jag konstruerat inom lyftet och som jag genomfört med stor framgång: Zombietroopers - The Guilds och Zombietroopers - The Event

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar