lördag 23 augusti 2014

Will it burn?

Första veckan för läsåret är avklarad och jag är riktigt nöjd. Vi kör alltid en schemabrytande vecka som start som vi kallar BaseCamp. Eleverna göra olika saker beroende på program och årskurs med fokus på att förbereda inför läsåret. I år hade jag hand om teknikettorna. Redan första dagen, efter upprop och allmän info, fick eleverna ut sina arbetsredskap (datorerna) och konfigurerade dem med e-post, kalender, Google-konto (GAFE) mm. De fick även bekanta sig med vår lärplattform SchoolSoft. Dag två startade projekt Will it burn? som är ett samarbete mellan kemi och svenska. På fyra arbetspass á 120 minuter skulle eleverna utreda begreppet eld genom att göra en teoretisk studie och en laboration och redovisa i form av en labrapport. Jag och min kollega Niclas körde detta projekt förra året och justerade det inför i år baserat på erfarenheter och inspirerade av Hanna Stehagens bok "Språk i alla ämnen".

Pass 1 inleddes med en kort presentation av uppgiften och sedan höll jag en föreläsning om eld. Eld är bekant för eleverna men de har inte funderat så mycket kring det i ett naturvetenskapligt perspektiv. Jag lade stor vikt på vetenskaplighet, ord och begrepp. Jag gick sedan igenom hur man skriver en laborationsrapport och eleverna fick ut ett exempel som de granskade utifrån disposition och språkstil. Vad är typiskt för texten? Vilka ord används? Vilken är målgruppen? Vad är syftet med en laborationsrapport?
Allt eftersom tiden gick blev eleverna mer bekväma med varandra och situationen och bidrog med allt fler och fler påståenden och frågor. Det var ju trots allt bara deras andra dag i en ny klass, med en ny lärare och på en ny skola.

Pass 2 hade målet att skriva Inledning och Materiel och metod. Jag guidade eleverna när de skapade ett dokument i GAFE (Google Drive for Education) och följde noga upp att de delade det på önskat sätt med mig och att titelsidan snabbt kom på plats. De blev överraskade över vilken snabb överblick jag kunde ha tack vara GAFE och på så sätt enkelt kunna hjälpa elever som fastnat. Eftersom vi hade gått igenom eld i allmänhet så gick det ganska lätt för dem att skriva och att hitta källor. Källhänvisningar var obligatoriskt men jag ställde inga formella krav på hur de skulle utformas annat än att de enkelt skulle kunna hittas. Huvudfrågan i projektet var att utreda brandegenskaperna hos etanol, stearin, glasfiberull och motorolja och fakta om dessa ämnen letades. Här märktes det att eleverna inte hade så stor förkunskap. De visste inte så mycket om ämnena innan och vi hade inte heller pratat om dem. En känsla av vad Björklund kanske skulle kalla flumpedagogik uppstod då eleverna surfade runt och försökte hitta relevant information - detta är något som eleverna behöver öva mer på och få hjälp med. Innan vi kunde komma vidare skrev eleverna sin hypotes och därefter Materiel och metod.

Dokumentöversikt i GAFEInnan vi kunde sätta igång med laborationen vid pass 3 höll jag en genomgång om säkerhet och eleverna fick skriva ett prov i Socrative. Återigen imponerades den snabba återkopplingen som systemet möjliggör.

Laborationen flöt på smidigt och eleverna skrev ner sitt resultat och hann börja skriva diskussionen. Nu hade de stora delar av rapporten klar och det märktes att de var imponerade och nöjda med sitt arbete.

Sista passet bestod av att skriva klart rapporten och kamratbedömning. Allt eftersom eleverna blev klara delade jag ut avnamnade rapporter och en instruktion om hur de skulle granska texten. Nu återkopplade vi till exempelrapporten och det som vi tillsammans kom fram till gällande textstil och disposition mm. Eleverna fick chansen att korrigera enligt återkopplingen och vi avslutade med att reflektera över hur svår uppgiften hade verkat och hur bra det faktiskt hade gått.

Jag vet inte hur många gånger jag upprepade att de inte är i skolan för att de kan utan för att lära. Att skapa en kultur där det är ok att göra fel är viktigt och jag tror att jag nådde fram. Jag vet att jag under detta projekt visade eleverna hur viktigt jag tycker det är att kunna följa processen genom att ställa frågor, läsa deras text och uppmuntra dem att prata med och hjälpa varandra. Det märktes även hur stor nytta de har av att ha alla dokument (uppgiftsbeskrivning, genomgångar, exempel mm) tillgängliga i GAFE.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar