tisdag 26 januari 2016

Bättre skola

Ur programmet för konferensen "Bättre skola"
Jag sitter på tåget på väg mot SIQ:s konferens Bättre skola där jag ska medverka. Jag kommer inte agera ensam utan vara del i en helhet där vi beskriver vårt kollegiala lärande som sker på alla nivåer. Vi har arbetat med systematiskt kollegialt lärande genom lärande team på våra skolor inom IT-Gymnasiet sedan hösten 2013 och är relativt vana med delar av vad det innebär. Det var ett ganska tufft steg in i arbetssättet som jag i egenskap av förstelärare fick driva och i backspegeln är jag nöjd de trevande framsteg som vi gjorde men vi har en bit kvar till Helen Timperleys beskrivning av professionellt lärande genom lärande team som är ganska tuff. Vi har de organisatoriska förutsättningarna på plats med mötestider och förstelärare som leder teamen och vi har en teoretisk förståelse för modellen men jag har en paradoxal bild av hur vi behöver ta nästa steg. Å ena sidan behöver jag förstå innebörden av det faktum att kvalitetsutveckling tar tid, å andra sidan behöver vi öka takten och komma ur våra bekvämlighetszoner för att utvecklas både som individer och som organisation. Det räcker inte med att utveckla det som vi själva vill utveckla utan vi måste identifiera vad vi behöver utveckla. Det handlar om att utmanas i våra personligt valda teorier om vad som är viktigt och inse att det innebär att vi alla behöver förändras.
Numera är jag inte förstalärare utan rektor och bedriver ett kollegialt lärande i ett miniteam tillsammans med två rektorskollegor inom IT-Gymnasiet och jag har fått en bredare och djupare förståelse för både kvalitetsarbete och professionellt lärande. Jag har insett att det inte handlar om att lärare ska utvecklas utan att utvecklingen behöver sker i hela organisationen, både på individ-, grupp och organisationsnivå. Det som jag tillsammans med en rektorskollega, verksamhetschef (min chef), pedagogisk utvecklingsstrateg och utbildningsdirektör kommer att beskriva vid vår medverkan är hur vi arbetar, och kanske ännu mer vill arbeta, med kvalitetsutveckling genom kollegiala lärande. För mig och oss handlar kvalitetsarbete inte om att leta fel utan om att hitta bättre sätt att bedriva skola på och jag tänker vara både tålmodig och ivrig!

Slutligen vill jag dela med mig av Lydia Folkes kortfattade analys:
Ett utvecklingsområde är en gemensam förståelse av vad systematiskt kvalitetsarbete är. Dvs mer än rektors sommarsemesterförströelse i kvalitetsrapportskrivande...


Läs mer om IT-Gymnasiets kvalitetsarbete på http://kollegialt.ntitg.se/ och följ oss gärna även på Facebooksidan Kollegialt lärande
Om du vill få en snabb översikt i Helen Timperleys forskning rekommenderar jag Ola Henningssons sammanfattande film Lärares professionella lärande och utveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar